ऑटिझम म्हणजे काय?

ऑटिझम म्हणजे काय? तो टाळता येतो का? त्यावर उपचार कोणते? तो कसा ओळखायचा? जागतिक ऑटिझम (स्वमग्न) जागरूकता दिवसाच्या निमित्ताने
सांगताहेत डॉ. समीर दलवाई.

Leave a Reply