तुमच्यासाठी आणखी एक प्रश्न. बघुयात कोणाकोणाला उत्तर ठाऊक आहे.

 

४) छायाचित्रातील महिला कोण आहेत व त्यांनी महिला, मुलांच्या उन्नतीसाठी हाती घेतलेल्या मोहिमेचे नाव काय ?

 

Leave a Reply