Amravati Region/ अमरावती महसूल विभाग

अमरावती महसूल विभागातील पाच जिल्ह्यांकडे आपण इथे लक्ष देणार आहोत – अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा आणि यवतमाळ. संबंधित जिल्ह्यातील नावावर क्लिक केल्यास तिथल्या आमदारांची कामगिरी आपल्याला जाणून घेता येईल.