Hingoli

खादीचे चाहते असलेले झाडवाले बाबा

ते स्वतः चरख्यावर सूत कातून त्याचेच कपडे वापरतात. स्नानासाठी स्वतः तयार केलेला साबण वापरतात. स्वतःचे कपडे धुतात. दंतमंजनही घरीच तयार ...

विद्यार्थांना प्रगत करणारा अवलिया शिक्षक

अक्षर ओळख होण्याच्या वयात इथले विद्यार्थी १० व १२ वीची कोणत्याही विषयाची पुस्तकं धडाधड वाचतात, पाठय पुस्तकातील सगळ्या कविता मुखोद्गत ...

१९ व्या वर्षीच स्वतःची आयटी कंपनी

हिंगोली जिल्ह्यातलं औंढा नागनाथ. तिथला अतुल कापसे. कुटुंबाची तीन एकर कोरडवाहू शेती. परिस्थिती बेताचीच. अतुलचा मोठा भाऊ कष्टानं शिक्षक झाला ...

म्हैसपालनातून दिवसाची कमाई 15 ते 18 हजार

हिंगोली शहरापासून चार किलोमीटरवरचं बेलवाडी गाव. साधारण ५० कुटुंबांचं ६०० लोकसंख्येचं. अर्ध्या हिंगोली शहराची दुधाची गरज भागवणारं. मांडगे कुटुंबाच्या यशोगाथेमुळे ...