Mumbai

सविता बदलली; बोलू लागली

वडाळा रेल्वे स्टेशनच्या पूर्वेला साधारण ३ किलोमीटरवर गणेश नगर नावाची एक मोठी वस्ती आहे. मुंबईतल्या या मोठ्या वस्ती म्हणजे जणू ...
Read More

प्रथमेशची राॅकेटझेप

प्रथमेशच्या अद्वितीय यशाची बातमी मिळताचक्षणी त्याला भेटण्याची उत्सुकता वाटली. क्षणात फोन करून मी त्याच्याशी भेट ठरवली. मीही काल दुपारी तीन ...
Read More

तो राजहंस एक

आपलं विशेष मुलसुद्धा इतर मुलांप्रमाणे काही तरी करू पहातंय, स्वत:ला शोधू पहातंय, निर्मितीचा आणि स्वकमाईचा आनंद घेऊ पहातंय ह्या जाणीवेचं ...
Read More

आता संपली रोजची स्मशानवारी

भांडाभांडीत कधी एकजण दुसर्‍या व्यक्तीला रागारागाने म्हणतो, तू माझ्यासाठी मेलास. किंवा मर जा. पुन्हा तोंड दाखवू नकोस. आणि समजा एखाद्याला ...
Read More