Pune Region/पुणे महसूल विभाग

पुणे महसूल विभागातील पाच जिल्ह्यांकडे आपण इथे लक्ष देणार आहोत – पुणे, सातारा, सांगली,कोल्हापूर आणि सोलापूर. संबंधित जिल्ह्यातील नावावर क्लिक केल्यास तिथल्या आमदारांची कामगिरी आपल्याला जाणून घेता येईल.